Epilepsija kod dece

Napad sličan epileptičnom, u određenim uslovima, može biti događaj kod bilo koga. Definicija kaže da on nastaje usled previše nervnih impulsa, koje možemo zamisliti kao strujne podsticaje. Kada se u jednom trenutku pošalje neuobičajeno mnogo ovih impulsa, mozak postane preopterećen i tada…

Continue ReadingEpilepsija kod dece

Bezbednost na internetu

Od kada se pojavio internet, korisnici se bave pitanjem kako da upotreba istog bude maksimalno efikasna, sa minimalnom opasnošću po lične podatke. Akcenat se stavlja na bezbednost dece na internetu, jer sve veći procenat tinejdžera i dece mlađe od 12 godina koristi…

Continue ReadingBezbednost na internetu