Pružalac usluga informacionog društva

Vebsajt Kvočka, u vlasništvu kompanije Poslovna Tajna DOO, korisnicima usluga pruža besplatne i plaćene usluge objavljivanja i promocije na internetu. Kao takav služi za informativne svrhe i tako treba da je tretiran. Sve savete i deljena iskustva proverite sa stručnim licem.

Autorska prava i zabrana neovlašćenog kopiranja i korišćenja sadržaja objavljenih na Kvočka vebsajtu

U skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima Republike Srbije, nije dozvoljeno bilo kakvo, ručno ili softversko, neovlašćeno kopiranje i umnožavanje sadržaja ili delova sadržaja objavljenih na Kvočka vebsajtu. Pod sadržajem se podrazumevaju tekstualni sadržaji stranica,  logotipi, fotografije, zanimljivosti, grafička rešenja i svi ostali sadržaji koji se po Zakonu o autorskom i srodnim pravima smatraju autorskim delom. Poslovna Tajna DOO zadržava pravo da prekršioca goni sudski. Korisnik usluga zadržava autorsko pravo nad pojedinačnim tekstom i fotografijama svojih oglasa. Korisnik usluga pristaje na obradu dimenzija fotografija zbog njihovog estetskog uklapanja u izgled stranica na Kvočka vebsajtu.

Isključenje odgovornosti u slučaju nedostupnosti i prestanka emitovanja oglasa

Iz razloga više sile ili tehničkih problema, moguće je da Kvočka vebsajt nije dostupan svima ili nekom delu korisnika u toku određenih vremenskih perioda. U takvim slučajevima Poslovna Tajna DOO ne odgovara za eventualnu štetu nastalu zbog prestanka emitovanja ličnih oglasa. Poslovna Tajna DOO zadržava pravo da iz bilo kog razloga odbije objavljivanje oglasa i u tom slučaju ne odgovara za eventulanu štetu nastalu ovim činjenjem.

Kontakt sa timom i zabrana objavljivanja detalja ili komunikacije u celosti

Za kontakt sa timom Kvočka vebsajta korisnici se upućuju na kontakt formular koji se nalazi na vebsajtu. Odgovor administratora ili drugog člana tima Kvočka ne mora da predstavlja gledište kompanije Poslovna Tajna DOO, pa u skladu sa tim korisnici usluga ne mogu ostvariti nikakva prava na osnovu takve komunikacije. Nije dozvoljeno bilo kakvo objavljivanje komunikacije tima Kvočka sa korisnikom usluga bez pisane dozvole Poslovna Tajna DOO ili njenog ovlašćenog lica.