Prekretnice u razvoju deteta do 5. godine

Dete od samog rođenja uči nove stvari i dostiže prekretnice poput smejanja, mahanja rukama, prvih reči, koraka i slično. Vrlo je važno primetiti ove pojave kako biste zaključili da li detetov razvoj teče onako kako je i predviđeno.

Prekretnice tokom 2. meseca

U ovom periodu dete je u stanju da reaguje na draži iz okoline. Ono okreće glavu ka izvoru zvuka ili neke vizuelne senzacije i pokazuje radoznalost prema njima. Dete se smeje i delimično prepoznaje lica drugih ljudi, nekada i dok su udaljeni. Ovo je doba kada bi trebalo da obratite pažnju na to da li vaše dete može da prati pogledom određenu stvar ili osobu, kao i da li reaguje na glasne zvukove oko njega. U slučaju da se to ne događa, obratite se lekaru kako bi utvrdio u čemu je problem.

Prekretnice tokom 4. meseca

Dete od četiri meseca počinje da koristi učenje imitacijom – ono interpretira na svoj način zvuke iz okoline koje čuje i oponaša određene izraze lica ljudi (npr. osmeh, upitni izraz itd.). Sposobno je da se okrene dok leži, kao i da dok je na stomaku, koristi laktove kako bi se odiglo od podloge. Ono reaguje na draži iz okoline i to ne samo očima i pokretima glave, već koristi i ruke kako bi opipalo nepoznate stvari ili doseglo za predmetima ili osobama. U ovom periodu dete počinje samostalno da drži glavu, bez potrebe za naslonima ili pridržavanjem. Ako primetite da se bilo šta od ovoga ne događa, posavetujte se sa lekarom kako biste isključili određene poremećaje.

Prekretnice tokom 6. meseca

Ovo doba karakteriše razvijanje svesti o sebi i drugima, beba polako počinje da povezuje svoje ime sa sobom i primetna je reakcija na njega. Takođe, u stanju je da razlikuje poznate ljude od nepoznatih i različito se ponaša u skladu sa tim. Oponaša slogove koje čuje i koje je u stanju da izgovori. Moguće je uočiti promenu raspoloženja kod bebe jer se ponaša drugačije kada je srećna, gladna, nervozna itd. Razvila je drugačiji tip plakanja kada joj treba presvlačenje, kada je gladna ili kada joj se spava. Kod dece se u ovom dobu primećuje i sposobnost da sede bez pomagala.

Prekretnice tokom 12. meseca

Dete koje je napunilo jednu godinu, trebalo bi da pokazuje veliki napredak na polju emocionalnog, kognitivnog i fizičkog razvoja. Naime, ono se vezuje za predmete poput igračaka ili za osobe i pokazuje reakciju kada mu se uzme igračka ili kada osoba izađe iz sobe. U stanju je da iskaže mnogo više emocija nego u početku i usmerava ih na ljude ili predmete iz okoline. Može da koristi dve ruke dok se igra sa igračkama ili istražuje svet oko sebe. Deca u ovom periodu mumlaju reči ili čak izgovore neke jednostavne poput “mama”, “tata”, “baba” i slično. Što se hodanja i sedenja tiče, dete može samostalno da sedne, popne se i puzi okolo, a hodanje je i dalje u razvoju (mada se dešava da u ovom dobu nastupe prvi koraci). Posavetujte se sa stručnjakom ako primetite određena odstupanja ili sumnjate da vaše dete nije sposobno da učini nešto od gore navedenog.

Prekretnice tokom 2. godine

Ovaj period definiše nezavisnost koju dete želi da dostigne. Ono sve češće samostalno istražuje okolinu i ne pokazuje vezanost za roditelje kao na početku. Interesuje se za upoznavanje i igru sa drugom decom, pokazuje znake socijalnosti. Dešava se da iskazuje neposlušnost, ali tome je uzrok upravo ova težnja ka nezavisnosti. Dete je u stanju da ponovi reči koje čuje iz okoline i može da sastavi rečenicu od oko 3-4 reči. Zna da pokaže delove tela i da ih imenuje. Ono polako počinje kroz igru da razlikuje boje, oblike i odnose u prostoru. Igra sa loptom postaje zanimljivija nego inače jer dete ume da je baci i šutne, kao i da trči za njom. Penje se, trči i skače, a sposobno je i da nauči da se penje ili silazi niz stepenice.

Prekretnice tokom 3. godine

Emocije koje je dete pokazivalo sada su mnogo naprednije i ono počinje da se uči empatiji, odnosno razumevanju tuđih emocija i saosećanju. Shvata da se osećanja mogu prepoznati kroz ponašanje, na primer: kada neko plače – tužan je, kada se smeje – srećan je itd. U stanju je da prati instrukcije koje mu se zadaju i trebalo bi da može da se obuče samostalno. Sastavlja rečenice, u stanju je da vodi razgovor i zna da kaže svoje i tuđa imena. Dete shvata kako stvari funkcionišu i koristi ih u skladu sa tim – odvrće i zavrće vodu, otvara i zatvara vrata, pali i gasi uređaje i slično. Neka deca u ovom periodu mogu da nauče da voze bicikli, ali sa pomoćnim točkovima.

Prekretnice tokom 4. godine

Mašta i fantaziranje su izraženi u ovom periodu i dete često nije u stanju da razlikuje nerealne priče i snove od realnosti. Ono razume pitanja poput “Gde? Kako? Zašto?” i u stanju je da odgovori na njih, ali često popunjavajući nejasnoće fantastičnim zamislima. Shvata odnose u prostoru, može da nauči pesmicu, počinje da broji i piše brojeve i neka slova (recimo slova imena). Što se jezičkog razvoja tiče, dete zna da koristi zamenice i množinu reči pravilno. Ono shvata šta znači prošlost, sadašnjost i budućnost i u stanju je da razvrsta događaje na osnovu toga.

Prekretnice tokom 5. godine

Ovo je doba kada je dete kreativnije i mnogo društvenije nego inače. Počinje da se interesuje za sport ili određene aktivnosti, sve više ima želju da se igra sa nekim umesto da to čini samostalno i kopira drugove/drugarice iz okoline (želi istu igračku, komad odeće kao i oni). U stanju je da broji predmete iz okoline i priča tečno i razumljivo. Može da ispriča priču u prošlom vremenu ili da najavi da će se nešto dogoditi u budućnosti, npr. “Na leto idemo na more”. U ovom uzrastu bi trebalo da dete zna kako da koristi toalet i to bez tuđe pomoći. Ono može da prati komplikovanije instrukcije i da samostalno ide negde, na primer u prodavnicu u komšiluku (svejedno neophodan nadzor odrasle osobe iz bezbednosnih razloga).

Ukoliko primetite da neke od ovih prekretnica izostaju, nemojte paničiti. Svako dete je individualno biće i prati sopstveni razvoj. Neka deca progovore ili prohodaju ranije, dok neka znatno kasnije. Kako biste bili sigurni da je sve u redu i da je u pitanju samo zakasneli razvoj, obratite se lekaru ili stručnjaku koji će pregledati dete. Važno je da radite sa detetom redovno kako biste mu pomogli da savlada određene prepreke i ostvarili dobru komunikaciju koja će doprineti vašoj vezi sa njim.