Poređenje dece

Mnogi roditelji se koriste poređenjem deteta sa nekim njegovim poznanikom ili sa bratom ili sestrom, u svrhu motivisanja da određenu radnju obavi bolje. Iako se njima to ne čini kao zlonameran gest, on zaista može da ostavi negativne posledice po dete. Događa…

Continue ReadingPoređenje dece

Nastupi besa kod dece

Jedni od načina na koji se deca nose sa snažnim emocijama i frustracijama su agresija i nastup besa, koji često navode roditelje na razmišljanje o disciplini, a nekada čak i na određene poremećaje. Važno je da shvatite da su ovakve situacije normalan…

Continue ReadingNastupi besa kod dece